CARCHAIN CARCHAIN

سفری بر لبه تکنولوژی!

خیلی خوشحالیم که شما رو در این صفحه می‏بینیم. اینجا صفحه ثبت نام افرادیه که قصد دارند در مسیر تست پلتفرم کارچین همراه ما باشند. اگر دوست دارید زودتر از دیگران کارچین رو تجربه کنید و به ما در بهبود اون کمک کنید، می تونید در دو نقش راننده یا مسافر ما رو همراهی کنید. لطفا از طریق پر کردن فرم راننده یا مسافر مشخص کنید در چه نقشی همراه ما خواهید بود.

برای همراهی به عنوان «»، لطفا این فرم رو پر کنید تا با شما تماس بگیریم. کارشناسان ما در تماس تلفنی به شما توضیح خواهند داد که فرایند مشارکت شما در تست محصول و ارائه بازخوردهای استفاده از اون به چه شکل هست. پیشاپیش از اینکه در کنارمون هستید به خودمون میبالیم

ثبت نام

برای همراهی به عنوان «»، لطفا این فرم رو پر کنید تا با شما تماس بگیریم. کارشناسان ما در تماس تلفنی به شما توضیح خواهند داد که فرایند مشارکت شما در تست محصول و ارائه بازخوردهای استفاده از اون به چه شکل هست. پیشاپیش از اینکه در کنارمون هستید به خودمون میبالیم